Cookies & Privacy verklaring AVG

Algemeen Verordening Gegevensbescherming

Bedankt voor je vertrouwen in Agency8.nl. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je gebruik maakt van onze website, software en services.

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten op [email protected]

Wij en jij
In deze Privacy Statement schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijk en eerlijke communicatie. Als we schrijven over 'jij', 'je', 'jou' of 'jouw', dan bedoelen we jou als gebruiker van onze dienstverlening. Dit kan zijn onze online applicatie en/of het bezoek aan onze website.

Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we Agency8 vof handelend onder de naam Agency8.nl en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54445841.

Nederlands recht
De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

niet voor bij de koffie.

Je laat gegevens bij ons achter wanneer je gebruik maakt van de website van Agency8.nl. De cookies (kleine tekstbestanden) die de website automatisch achterlaat op jouw computer worden gebruikt om de website beter te laten functioneren op jouw computer.

Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube indien deze voorkomen in de site.

Cookies door derden
Bij het bezoeken van onze website Agency8.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

  • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
  • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)

Tevens verzamelen op de volgende manier jouw gegevens via de website Agency8.nl:

  • Navigatie door de website
  • Invullen van formulieren
  • Aanmelden voor nieuwsbrief

Doel van het bewaren van jouw gegevens:

Agency8 bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren;
  • Het leveren van de producten en diensten
  • Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Agency8 streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Jouw gegevens worden gebruikt voor administratieve en communicatie doeleinden tussen jouw en Agency8.nl, waaronder ook het versturen van een nieuwsbrief.

Indien reclame ongewenst is dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden en kan eenvoudig via de link in de mailing.

Onder de 16 jaar
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw opgeslagen gegevens; rectificatie of wissen van gegevens. Je kan tegen de verwerking van je gegevens bezwaar maken. Dit wordt na aanleiding van de situatie beoordeeld. U heeft recht van overdracht van uw gegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene NAW- en contactgegevens die wij opslaan:
Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam
• BTW nummer

Waarom
Het verwerken van jouw gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met Agency8 te sluiten en het versturen van facturen en offertes.

U bent verplicht de benodigde gegevens te verstrekken aan Agency8 om tot een overeenkomst te komen of de dienst te continueren. Indien u niet de juiste gegevens verstrekt, of niet tijdig doorgeeft in geval van een wijziging in uw gegevens, is Agency8 gemachtigd u uit te schrijven als klant of de dienst op te schorten of te verwijderen.

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer u niet meer gebruik maakt van onze dienstverlening worden de gegevens verwijdert.

Voldoen aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. De website bevat:

  • Een SSL-certificaat
  • Een cookie- en privacymelding conform AVG

We hebben strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen via [email protected]

Klachten over uw persoonsgegevens verwerking kunt u melden bij Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
We kunnen ons Privacy verklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy verklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Websites van derden
Deze Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing op derde partijen websites die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op [email protected]

Versie 14-03-2018